Title eshopu ....


OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím Jan Jenčo, Fügnerova 292, Plaňany (dále jen Prodávající) a Kupujícím. 


Objednávky

 
Všechny objednávky podané Kupujícím prostřednictvím tohoto obchodu jsou závazné.
Pokud máte zájem o koupi, uložíte dané zboží do košíku.Odkazem košík vpravo nahoře si zobrazíte aktuální obsah Vašeho košíku. Tam můžete upravit počty kusů nebo zboží úplně odstranit. Je-li vybrané zboží v pořádku, přejdete na potvrzení nákupu. Zde si zkontrolujete souhrn nákupu a Vaše osobní údaje, vyberete způsob dopravy a potvrdíte objednávku.
 
Přijetí objednávky bude potvrzeno mailem.
 
Storno objednávky ze strany nakupujícího
 
Nakupující má právo do 3 hodin od uskutečnění objednávky svou objednávku stornovat. Musí tak učinit e-mailem !!!!! , kde uvede číslo objednávky.
V případě pozdějšího storna má prodávají nárok na náhradu jemu vynaložených nákladů ( především nákladů na dopravu).
 
 
Storno objednávky ze strany prodávajícího
 
Prodávající má právo objednávku stornovat v případě:
  • při platbě předem na účet -platba nedorazí na účet prodávajícího do 10 dnů od potvzení objednávky
  • při zaslání na dobírku- nakupující si zásilku nevyzvedne v úložné době
  • při osobním odběru- nakupující si zboží nevyzvedne do 7 dnů od dne oznámení o vyzvednutí objednávky
Ve všech těchto případech má prodávající nárok na vymáhání jemu vynaložených nákladů a nárok na zablokování kupujícího k jeho dalším nákupům v e-shopu prodávajícího.
 
Prodávající má nárok na storno objednávky nebo její části v případě nedodání zboží dodavatelem či v případě vyšší moci. V tomto případě o skutečnosti uvědomí kupujícího mailem. Pokud již kupující objednávku uhradil, zavazuje se prodávající částku vrátit bankovním převodem v nejbližším možném termínu.
 
 
Ceny
 
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uvedené v e-shopu jsou platné a závazné vždy v okamžik uskutečnění objednávky nebo rezervace. Provozovatel není plátcem DPH.
 
 
Platba a doručení:
 
Kupující si může vybrat jednu z následujících variant:
 
Platba:
  • platba předem na účet - 0 Kč
  • platba na dobírku a doručení ČESKÁ POŠTA  - cena 130Kč
  • platba v hotovosti při osobním převzetí - nutno dohodnout předem- 0 Kč

 

Doručení:

  • Balík do ruky - ČP -cena za balík do ruky: 67 Kč bez DPH (v případě nadměrné objednávky bude poštovné navýšeno dle aktuálního ceníku ČP)
  • Osobní převzetí - nutno dohodnout předem - 0 Kč 

Při objednávce nad 3000Kč je poštovné zdarma (platí pouze pro objednávky do ČR).

!!! Výše uvedené platí pouze pro doručení v rámci ČR. Do zahraničí vyžadujeme platbu předem a poštovné je účtováno podle velikosti zásilky dle ceníku ČP.!!!

 

Převzetí zboží

Kupující je povinen převzeté zboží řádně překontrolovat a pokud se na zboží vyskytují nějaké viditelné vady, uvědomit o tom provozovatele do dvou dnů od převzetí. Pokud je zásilka nekompletní, je nutné provozovatele uvědomit o tomto stavu do dvou dnů od převzení.

Na pozdější reklamace týkající se nekompletnosti dodávky a zjevného poškození zboží nebude brát provozovatel zřetel.

Vrácení zboží

 
Kupující má právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Vrácené zboží musí být v původním stavu v původním balení ,se všemi etiketami a visačkami. Dále nesmí být použité, prané, žehlené nebo jinak upravováno.
Vrácené zboží odešle Kupující standardní zásilkou, a to s doručením   nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Zásilka musí obsahovat kopii originalu faktury a číslo účtu pro vrácení peněz.Před samotným odesláním vráceného zboží musí zákazník kontaktovat prodávajícího (formou e-mailu ) a po vzájemné dohodě zboží vrátit doporučeně zpět na ADRESU:
 
Jan Jenčo
Fügnerova 292
281 04 Plaňany
Zaplacenou kupní cenu zboží zákazník obdrží zpět na  účet bankovním převodem do 14 dní od převzetí zboží.
 
 
Reklamace
 
Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat přepravní obal a v případě jeho porušení vznést reklamaci u přepravce.
Kupující je povinen převzeté zboží řádně překontrolovat a pokud se na zboží vyskytují nějaké viditelné vady ( poškozeno, špatně ušito, špinavo, děravo...), uvědomit o tom provozovatele do dvou dnů od převzetí.
 
Za poškození vzniklé během přepravy prodávající neručí.
V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
 
Reklamované zboží pošle Kupující na adresu  Prodávajícího  zásilkou, která musí obsahovat kompletní reklamované zboží, popis vady a kopii faktury, která slouží zároveň jako záruční list.
Před samotným odesláním  zboží musí zákazník kontaktovat prodávajícího (formou e-mailu ).
 
 
 
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
 
Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo na vady, způsobené nesprávným zacházením ze strany spotřebitele, zejména praním, sušením a žehlením, provedené v rozporu s pokyny výrobce. Reklamované zboží můsí být řádně zabaleno, nesmí být hygienicky znečištěno.
 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 
Pokud byla reklamace neoprávněná, je zákazník povinen uhradit provozovateli náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné a neoprávněné.
 
 
Ochrana osobních údajů
 
 
Vyplněním registračního formuláře souhlasí spotřebitel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů  do databáze firmy: Jan Jenčo a jejich následným zpracováním , tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách.
Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese firmy odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
Prodávající neposkytuje osobní údaje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky Kupujícího (banka, zásilková služba, pošta, apod.) a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.

 

 
 
 


Kategorie | Výrobce

Novinky

04.05 2019

AKCE

  více info